ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล พี.โอ. ไทเทเนียม โค๊ตติ้ง เซอร์วิส
P.O. Titanium Coating Services

     
หสน. พี.โอ. ไทเทนียม โค๊ตติ้ง เซอร์วิส ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จากการเล็งเห็นถึงความสามารถ
ของเทคโนโลยีการชุบ PVD Coating ซึ่งเป็นนาโนเทคโนโลยี ที่สามารถนำมาใช้ในด้านงานตกแต่งเพื่อ
ความสวยงาม อีกทั้งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม การชุบไทเทเนียมบนวัสดุที่เหมาะสม
จะให้สีที่มีความสวย เงางาม มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี อีกทั้งจะไม่มีอาการหมองคล้ำ เมื่อระยะเวลา
ผ่านไป เหมืองทอง และทองเหลือง จึงเป็นที่นิยมน้ำมาชุบงานเพื่อการตกแต่งทั้งภายใน และภายนอก อาคารบ้านเรือน
รวมถึงงานตกแต่งลักษณะอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัท พีโอ ไทเทเนียม เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ที่ริเริ่มนำมาชุบเพื่องานตกแต่งในหลายๆ ด้านดังนี้
     1. ด้านงานชุบอุปกรณ์รั้วประตูสเตนเลสสีทอง
     2. ผู้ริเริ่มการชุบสีรุ้งบนอุปกรณ์ตกแต่ง มอเตอร์ไซค์ และรถยนต์
     3. ผู้เริ่มทดลอง และพัฒนาการชุบสีรุ้ง ให้มีลวดลายที่หลากหลาย และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
นอกจากนั้นยังสามารถชุบสีบนวัสดุประเภทที่ไม่ใช่โลหะ อันได้แก่ การชุบบนผิวงานเซรามิกค์ และ ผิวงานแก้ว ทั้งนี้ทาง หสน. พี.โอ. ไทเทนียม โค๊ตติ้ง เซอร์วิส ยังได้ขยายบริการทางด้านอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก
     1. การบริการด้านงานชุบแข็งเครื่องมืออุตสาหกรรม ตามมาตราฐานญี่ปุ่น
     2. การบริการขัดเงาสแตนเลสด้วยเครื่องมือทางกล และทางไฟฟ้าเคมี

   
 


ฝ่ายบริหาร

ปรารภ พันธัย เจ้าของกิจการ และการตลาด
ประวิทย์ เหลียงกอบกิจ  ผู้จัดการโรงงาน  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณท์  วิศวกร

 

 

 
     
 
talekko@hotmail.com

หสน. พี.โอ. ไทเทเนียม โค๊ตติ้ง เซอร์วิส P.O. TITANIUM COATING SERVICES
Tel: 02-468-8530, 02-477-3061 Fax: 02-875-8835